Protokolle der BFZ-Konferenzen ab Sommer 2018

--- neu --- Protokoll BFZ Konferenz 15. Februar 2019
Protokoll BFZ Konferenz 15.2.19.docx
Microsoft Word Dokument 29.5 KB
--- neu --- Protokoll BFZ Konferenz 09. November 2018
Protokoll BFZ 9.11.2018 korrigiert.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB
--- neu --- Protokoll BFZ Konferenz 31. August 2018
Protokoll BFZ Sitzung 31.8.18.doc
Microsoft Word Dokument 39.0 KB